“ผอ.สปร.ทบ.ลงพื้นที่สาเกตนคร ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
เช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. พันเอกวินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกชินวิช เจริญพิบูลย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลเอก พัฒนา มาตร์มงคลผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามนโนบาย/สั่งการ ของกองทัพบก ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 พร้อมกับเข้าเยี่ยมคำนับพบปะพัฒนาสัมพันธ์ และหารือข้อราชการกับ นายเลิศบุตร กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ต่อจากนั้นเวลา 13.00 น. พลเอก พัฒนา มาตร์มงคล พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย บ้านศรีวิไล ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายวิชิต ศิลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัย ให้การต้อนรับ โดยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย ส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตกรรม ผ้าพื้นเมือง ที่เรียกว่า ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลายตาคีบ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชาวอำเภอโพธิ์ชัย โดยมีการสวมใส่มาปฏิบัติงาน และในกิจกรรมต่างๆ อย่างมากมาย ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 รายงาน