เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 และคุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27 ได้นำข้าราชการ มทบ.27 และครอบครัว จำนวน 50 คน เข้าร่วมงาน ” อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต บริเวณพระบรมรูปทรงม้า และสนามเสือป่า กทม.