“เยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำในลำน้ำชีล้นตลิ่ง พื้นที่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำในลำน้ำชีล้นตลิ่ง พื้นที่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ดพร้อมมอบรองเท้าบูทให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และบำบัดนำ้เสียด้วย EM Ball ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วม อบต.ม่วงลาด ต.ม่วงลาด,รร.บ้านเปลือยตาล ต.ดงลิงห์ และตลาดบ้านดินดำ ต.ดินดำ
พร้อมทั้งได้เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ชุดช่วยเหลือประชาชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลเป็นอย่างยิ่ง