มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย หัวหน้าคณะกรรมการประเมินผลกรมยุทธศึกษาทหารบก ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจสอบ และประเมินผลการฝึก ซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจําปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 1030 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย หัวหน้าคณะกรรมการประเมินผลกรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจสอบ และประเมินผลการฝึก ซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจําปีงบประมาณ 2563 โดย คณะฯได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม ณ บริเวณ ด้านหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 ต่อจากนั้นได้เข้าตรวจสอบและประเมินผลการฝึกฯ ณ ที่บัญชาการฝึก ศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง มณฑลทหารบกที่ 27 โดยการฝึกครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้กําหนดให้ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังมณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งอยู่ ในกลุ่มศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังที่ 2 ขั้นที่ 2 ขั้นตอบโต้ เพื่อระดมสรรพกําลัง ด้านส่งกําลังบํารุงโดยการกำกับดูแล ของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รวมทั้งประสานจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังระดับจังหวัด ซึ่งจะต้อง ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด และ เริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนหลังในขั้นที่ 3 ขั้นป้องกัน ประเทศ โดยการบูรณาการประสานงาน กับส่วนราชการและภาคเอกชนซึ่งได้กำหนดสถานการณ์ขึ้น เพื่อวางกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ในกรณีเกิดเหตุไม่สงบขึ้นภายในเขตรับผิดชอบ เพื่อป้องกันแหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญ และพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ในการดำเนินการฝึกเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก