มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อพบปะกำลังพล​ และมอบนโยบายการฝึก​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​

เมื่อ 25​ มิถุนายน 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อม พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะฝ่ายอำนวยการ,ฝ่ายกิจการพิเศษ เดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และพบปะกำลังพล​ และมอบนโยบายการฝึก​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​ ในการนี้ได้ทำการตรวจและประเมินผลพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร ตอบข้อซักถาม แนะนำการปฏิบัติการพัฒนาหน่วย ให้กำลังใจกำลังพล ในการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาหน่วยให้ดีที่สุด พร้อมรับตรวจจากกองทัพบก