เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นาย ชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจพื้นที่จัดงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 และจุดก่อสร้างสะพานแบริ่งข้ามลำห้วยเหนือ เพื่อเป็นทางเข้างานกาชาด ณ บริเวณค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดได้เข้ามาเที่ยวชม อย่างปลอดภัย และได้รับความสะดวกสบาย