เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.พ.63, 0900 – 1630 ร้อย.มทบ.27 จัดกำลังพล นายสิบ 1 นาย และ พลทหาร 20 นาย ร่วมกับส่วนราชการ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จว.ร.อ. เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมเส้นทางวิกฤต ประจำปี 2563 ณ บริเวณ ถ.รณชัยชาญยุทธ รวมระยะทาง 3 กม. โดยทำพิธีเปิด ณ บริเวณที่ว่าการ อ.อาจสามารถ จ.ว.ร.อ.