มณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบพันธุ์ปลานิล จาก นายก องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี
เมื่อ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 1500 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอกภูวเดช อุทัยพรม รักษาราชการแทน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนรับมอบพันธุ์ปลานิล จำนวน 10,000 ตัว จาก นายพนมลักษ์ อาจโต นายก อบต.ดงกลาง/พสบ.ทภ.2 รุ่นที่ 2 อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จากนั้นได้ร่วมกับกำลังพลโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อนำ้แปลงหลังป้ายโครงการฯ เพื่อเป็นแหล่งอาหารและศูนย์การเรียนรู้ต่อไป