ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ของ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
เดินทางไปตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ของ อำเภอบำเหน็จณรงค์ ณ หอประชุมอำเภอบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยมี พันโท คมวัชรินทร์ กอทอง ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 /ประธานการตรวจเลือกฯ คณะที่ 1 ให้การต้อนรับ
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ตรวจติดตามความเรียบร้อยของหน่วยตรวจเลือก ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ 2 โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การจัดสถานที่เพื่อป้องกันโรค การวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯและเจ้าหน้าที่ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนการตรวจเลือก ให้แก่ญาติและผู้เข้ารับการตรวจเลือกได้รับทราบ ซึ่งการตรวจเลือกทหารในปีนี้ไม่อนุญาตให้ ญาติเข้าไปภายในหน่วยตรวจเลือก เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ป้องกันความแออัด ป้องกันไวรัสโควิด19 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการตรวจเลือกและญาติเป็นอย่างดี