ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมติดตามการปฏิบัติงานโครงการทหารพันธุ์ดี
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 1500 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารยกที่ 27 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (1) ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารยกที่ 27 โดยชี้แจงการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติงานภายในโครงการฯ จำนวน 20 นาย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเป็นระบบ ในการดำเนินโครงการฯ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของกำลังพล ให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยเร็ว