มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงพลาญชัย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก มิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนฯ นำกำลังพล เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงพลาญชัย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงพลาญชัย” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน