“ตรวจคัดกรองสุขภาพจิต…ดูแลจิตใจน้องทหารใหม่”
ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตครั้งที่ 1 (แรกเข้าหน่วยฯ) จาก เจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อคัดกรองประเมินความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี และแนะนำแนวทางการดูแลที่เหมาะสมแก่ทหารใหม่และครูฝึกทหารใหม่ให้พร้อมรับการฝึกต่อไป