มณฑลทหารบกที่ 27 จัดงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน กำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 โดยทรงได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ,นโยบายของกองทัพบก และสถานการณ์ของประเทศ โดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบก ให้มีความรู้ด้านวิชาการและด้านวิชาการทหาร รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ทั้งในด้านพัฒนาและปกป้องอธิปไตยของชาติ
ในห้วงเช้าเป็นพิธีทางศาสนา โดยมีคณะนายทหารศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่ศิษย์เก่าที่เสียชีวิตไปแล้ว ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำศิษย์เก่าประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคำถวายราชสดุดี และกล่าวคำปฏิญาณตน
ต่อมา เวลา 11.30 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่า ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ณ โรงเรียนศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว