ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบมอบสิ่งของแก่กำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมี พันเอก ทฤษฏี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ และ กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27