กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ห่วงใยครอบครัวกำลังพลกองทัพบก มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพแก่ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ งวดที่ 14 และ บุพการีที่พิการทุพลภาพ งวดที่ 10
วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 0830 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ,ผู้แทนคณะแม่บ้านฯสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ของกองทัพบก ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ งวดที่ 14 และ บุพการีที่พิการทุพลภาพ งวดที่ 10 ของครอบครัวกำลังพลกองทัพบก สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 22 ราย รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก แบ่งเป็น เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 4 ราย ,เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือบุพการีที่พิการ ทุพพลภาพ จำนวน 18 ราย
โดยในวันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือฯ และ มอบถุงยังชีพ ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และ บุพการีที่พิการทุพพลภาพจำนวน 18 ราย สำหรับอีก 4 ราย ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดยโสธร จะดำเนินการมอบในโอกาสต่อไป
สำหรับเงินสงเคราะห์รายเดือนของกองทัพบกจะมอบให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่พิการทุพพลภาพ ของกำลังพลในสังกัดกองทัพบก ปีละ 2 ครั้ง โดยจะแบ่งเป็นงวดละ 6 เดือน รายละ 3000 บาท เพื่อช่วยเหลือให้สามารถดำรงชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบก อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพบก ที่ได้เสียสละทุ่มเทให้กับประเทศชาติในการปกป้องอธิปไตย และช่วยเหลือประชาชนตลอดมา