“ มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 1 “
เช้าวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 1 แนะนำผู้บังคับบัญชาและประดับเครื่องหมายนายพวก ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทำหน้าที่ครูทหารใหม่ โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ และกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมในพิธี
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 มีจำนวนยอดทหารใหม่เข้ากองประจำการ จำนวน 156 นาย มีห้วงระยะเวลาการฝึกหลักสูตรเบื้องต้น 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 12 ตุลาคม 2563 ภายใต้นโยบายการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 โดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน
ซึ่งในพิธีเปิดการฝึกฯ ประธานได้มอบธงประจำหน่วยฝึก ฯ แก่ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 และได้กล่าวให้โอวาท เน้นย้ำไม่ให้ทหารใหม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และแนะนำสิทธิต่างๆที่ได้รับจากทางราชการ เช่น เงินเดือนเบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย และการรักษาพยาบาล ,การส่งเสริมการศึกษาให้แก่ทหารใหม่ ซึ่งสามารถเข้ารับการศึกษากับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หน่วยจัดให้และการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตามความสนใจ ส่วนผู้ที่จบชั้นมัทยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและมีความประพฤติดี ก็สามารถสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้ และหากมีผลการเรียนดี ขณะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายสิบทหารบก จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไปด้วย