แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ติดตามพายุโซนร้อน “โนอึล” ที่ มณฑลทหารบกที่ 27 จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 19 กันยายน 2563 พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนโนอึลเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ,พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,ผู้แทนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ,โครงการชลประทานร้อยเอ็ด, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ,ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ,กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 มูลนิธิอโศกร้อยเอ็ดและ มูลนิธิฮุก เข้าร่วมการประชุม
โดย แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนโนอึลเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการบูรณาการร่วม ของ กองทัพภาคที่ 2 กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา ฯ )ยาม ยาก และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในระดับกองทัพภาคเพื่อเตรียมความพร้อม วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์นำ้ล่วงหน้าเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติ และวางแผนช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการผลักดันให้ส่วนราชการต่างๆระดมทรัพยากรมาบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป