กองทัพบก โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27เฝ้าระวังจุดเสี่ยงของพื้นที่ลำน้ำยังระหว่างรอยต่อ อ.โพนทอง – อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563, กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.27 เฝ้าระวังจุดเสี่ยงของพื้นที่ลำน้ำยังระหว่างรอยต่อ อ.โพนทอง – อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ดังนี้
1. บ.ดอนหวาย ม.7 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง
2. บ.หนองแห้ว ม.3 ต.วังหลวง
3. บ.ท่าทางเกวียน ม.4
4. บ.ท่าเยี่ยม ม.5
5. บ.ท่าโพธิ์(กุดปลาเข็ง) ม.6
7. บ.ท่างาม ม.7
– รวมระยะทาง 15 กม.
– สภาพอากาศ มีเมฆปกคลุม/มีแดดสลับเป็นช่วงๆ และมีฝนตกรินปรอยๆ เป็นหย่อมๆ
– มวลน้ำในลำน้ำยังในการเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น 1 ชม.= 10 ซม.(1600 – 1700)
– กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เข้าพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้นำชุมชน เพื่อให้คลายวิตกกังวล และจังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมเก็บข้าวของยกของขึ้นที่สูง และเตรียมการอพยพเมื่อได้รับการแจ้งเตือนต่อไป