ผบ.มทบ.27 และ ผอ.สสน.ลงสำรวจพื้นที่บ้านท่าเยี่ยม อ.เสลภูมิ ตรวจสอบปริมาณน้ำในลำน้ำยัง และส่งชุดประเมินภัยพิบัติเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม.
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 2000 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวนการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดประเมินภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงและเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยมูลนิธิฮุก เพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโนอึล เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้เข้าตรวจสอบปริมาณน้ำในลำน้ำยัง ณ บริเวณพื้นที่ บ.ท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระดับปานกลาง พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งอุปโภค บริโภค เป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลชุดประเมินภัยพิบัติ จำนวน 10 นายและทีมกู้ภัยมูลนิธิฮุก ที่ประจำการอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง และได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องเวิร์คพอยท์ ในการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิภัย โดยได้เตรียมจัดกำลังพลชุดประเมินภัยพิบัติและยุทโธปกรณ์เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงและตั้งที่ทำการส่วนหน้าเพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดอุทกภัยได้ทันท่วงที สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่า”ทหารไทย ไม่ทอดทิ้งประชาชน”
#พายุโนอึล ,#ทหารมีไว้ทำไม