ผบ.มทบ.27 รับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 0900 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้ารับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จัดพิธีมอบโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัวหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ และมอบเกียรติบัตร พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรภาครัฐ/เอกชน ผู้นำชุมชน และบุคคลต้นแบบเข้ารับมอบรางวัล จำนวน 47 ราย ซึ่งเกียรติบัตรนี้มอบให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ แก่แผ่นดิน บ้านเกิด โดยคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นที่สุด ซึ่ง พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้ที่อุทิศตนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริฯมาปฏิบัติอย่างจริงจัง จนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้สร้างคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวกำลังพลภายในหน่วยและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศต่อไป