“น้องทหารใหม่เติมแรงใจ โทรศัพท์หาคนทางบ้าน”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 อนุญาตให้น้องทหารใหม่ ผลัด 1/66 ได้ใช้โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับหาทางบ้าน โทรหาครอบครัว ตามนโยบายของกองกองทัพบก เพื่อให้ทหารกองประจำการ และครอบครัว ได้คลายกังวลในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งเพื่อให้น้องทหารใหม่มีขวัญและกำลังใจที่ดี พร้อมที่จะเข้ารับการฝึกต่อไป