วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
และ พันเอก รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27เดินทางไปตรวจเยี่ยม โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพบปะ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ,มอบนโยบายการปฏิบัติงาน,เยี่ยมชมพื้นที่และศาลาทรงงาน ภายในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ โดยมี ร้อยเอก ปุริมพัฒน์ จันทร์ศิริวรา หัวหน้าโครงการฯ และ ครูประจำโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ