มทบ.27 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนทาสีอุโบสถ วัดศิริมงคล อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ คุณแม่จุฑามาศ แต่โสภาพงษ์ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนทาสีอุโบสถ ณ วัดศิริมงคล บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ,ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 ,กำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ฯ เป็นจำนวนมาก
ด้วย วัดศิริมงคล ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้นเมื่อปี 2554 จนถึงปัจจุบันแต่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการก่อสร้างจำนวนมาก

ซึ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคุณแม่จุฑามาศ แต่โสภาพงษ์ ได้มีจิตอันเป็นกุศล จึงได้นำกำลังพล และ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยมียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น​ 1,009,109 บาท