วันนี้ (25 ธันวาคม 2560) เวลา 17.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลคริสต์มาส และขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด

ด้วยในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 เป็นช่วงเทศกาลคริสมาสต์ งานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และงานประเพณีปีใหม่ 2561 โดยในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมเพื่อเยี่ยมเยือนพ่อแม่ ญาติ พี่น้อง และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห่วงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ให้เกิดผลสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในทุกๆ ด้านทั้งทางด้านการป้องกัน ควบคุม และการให้บริการโดยอาศัยการปฎิบัติที่ผ่านมาเป็นบทเรียนในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และระดมสรรพกำลัง ทั้งด้านกำลังพล ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีอยู่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ตลอดจนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และงานประเพณีปีใหม่ให้ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมในครั้งนี้มีกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 กองร้อยอาสารักษาดินแดนรจังหวัดร้อยเอ็ด มูลนิธิอโศก มูลนิธิสาเกตุนคร อพปร. ร่วมบูรณาการกำลังในครั้งนี้ โดยมีพล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดป้องกันจังหวักร้อยเอ็ด ข้าราชการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และมูลนิธิ กู้ภัยต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้