มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 “วันแห่งความภาคภูมิใจ มอบเงินเดือนเต็มจำนวนตอบแทนคุณบิดา-มารดา”
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี วันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 และพบปะผู้ปกครองทหารใหม่ โดยมี คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้ปกครองทหารใหม่ และ ครูฝึกทหารใหม่ ร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ ชื่นชมยินดี เกิดความภาคภูมิใจในตัวบุตรหลาน และได้พบปะพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 แสดงความห่วงใยโดยกำชับให้น้องๆในระหว่างที่ลาพักห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้ดี ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และได้ให้ทหารใหม่ มอบเงินเดือนๆแรกให้กับผู้ปกครองซึ่ง กองทัพบกให้จ่ายเต็มจำนวนโดยงดการหักฝากและหักจ่ายสวัสดิการต่างๆ ซึ่งถือเป็นการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปกครองของทหารใหม่อย่างยิ่ง
สำหรับกิจกรรมวันพร้อมญาติฯ ครั้งนี้ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดทำวีดีทัศน์การฝึกทหารใหม่ ให้ผู้ปกครองและญาติได้รับชม และรับฟังการบรรเลงบทเพลงจากวงดนตรีคลาสสิคแบนด์ โอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดอาหารกลางวันมื้อพิเศษเลี้ยงทหารใหม่และผู้ปกครอง โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมตักอาหารแจกจ่ายกับน้องทหารใหม่และญาติด้วย พร้อมกับเยี่ยมพบปะทหารใหม่และญาติบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดรถของหน่วย ส่งตัวน้องทหารใหม่ที่ไม่มีญาติมารับ กลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย แทนความรักและความห่วงใยที่มีให้ “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”