มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาหน่วยครบรอบ 37 ปี และ รำลึกถึงการก่อตั้งค่ายทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครบ 101 ปี
เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 0830 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำค่ายประเสริฐสงคราม บวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ พิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นศิริมงคล อุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชทหารผู้เสียสละและพลีชีพเพื่อชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 37 และรำลึกถึงการก่อตั้งค่ายทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครบ 101 ปี โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชาของ มณฑลทหารบกที่ 27 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีจำนวนมาก
หลังเสร็จพิธี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธี นั่งรถรางเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้งอยู่ภายในหน่วยด้วย
มณฑลทหารบกที่ 27 เดิมคือ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 275/2526 เรื่องการจัดตั้งจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2526 ซึ่งเดิมนั้นหน่วยมีที่ตั้งชั่วคราวครั้งแรกที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนจะย้ายมาตั้งถาวรที่บ้านหนองตากล้า หมู่ 11 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปีพุทธศักราช 2529 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม และระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพและประเทศชาติเป็นอเนกประการและร่วม พัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้เจริญรุ่งเรืองสืบมา