เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ พลตรี ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๗ กรุณาอนุมัติให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๗ จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมซ้อมเหตุแผ่นดินไหวและอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ร่วมซักซ้อมเหตุฯ จำนวน ๒๐๐ คน