วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 0930 นาฬิกา ณ อาคารฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27
จังหวัดร้อยเอ็ด โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานดำเนินการสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อวางแผนร่างกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ฯ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รอวผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดีเข้าร่วมประชุม