เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ