มทบ. 27 ให้การต้อนรับ เสธ.นรด. และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติของ นฝ.นศท.มทบ.27 ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 0900 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พลตรี คณพล บำรุงเมือง เสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติของ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะฯได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม และพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวร มหาราช บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และได้เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องสำนักงานผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ 27
หลังจากนั้น คณะได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกติของ นักศึกษาวิชาทหาร ณ กองบังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี พันโท คมวัชรินทร์ กอทอง ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้เน้นย้ำนโยบายที่สำคัญ ในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในห้วงระหว่างการฝึก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกวิชาทหารให้ทันสมัย โดยพัฒนารูปแบบการฝึก การเรียน การสอนให้สนุก และน่าสนใจ มีการใช้ Smart Phone และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อจะพัฒนาให้ นศท. ก้าวสู่การเป็น “รด.New Gen.” นักศึกษาวิชาทหารรุ่นใหม่ ที่มีภาพลักษณ์สง่างาม มีทัศนคติที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ รู้จักคิดสร้างสรรค์ มีความทันสมัย