“มทบ.27 ประชุมแผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมแผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อให้การถวายความปลอดภัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยสูงสุด และสมพระเกียรติ