เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27มอบให้ ร้อยเอกบรรพต แดงอาจ รักษาราชการแทน ผู้บังคับกองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนฯ พร้อมด้วยกำลังพล นายสิบ และพลทหาร กองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมคุณพ่อเตมีย์ หนองสูง บิดา พลทหาร ทรงพล หนองสูง ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 11 บ.หนองพวง ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด