มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และชุดครูฝึกจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด, องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง, องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 150 คน
ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 โดย นาย เดชา นาใจตรอง นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานฯ
ในโอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบหมายให้ พันโท สมบูรณ์ ไชยขาว หัวหน้าแผนกประวัติและบำเหน็จบำนาญ มณฑลทหารบกที่ 27 และสิบโทหญิง มทินา แต้สกุล เสมียนศาล อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น