มทบ.27 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
พันเอก รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 11 และโครงการ”จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเมืองหนองฮี บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ,ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น, และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ