“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมจุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่2562 กำชับให้ จนท.ดูแลความปลอดภัยของประชาชน”
เช้าวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่สถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ สถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบ นโยบาย ความปลอดภัย ของผู้ที่ใช้บริการ รถ บขส. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้จัดชุดประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ต่อจากนั้น พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ได้เดินทางไปเยี่ยมจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บริเวณตู้ยามหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน เพื่อมุ่งหวังให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการสูญเสีย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติงาน ห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในการอำนวยความสะดวก และบริการให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ทั้งนี้ จุดบริการประชาชน ต.หนองแวง ได้จัดเตรียมการบริการให้แก่พี่น้องประชาชน ในด้านต่างๆ เช่น จุดบริการนำ้ดื่ม กาแฟ บริการห้องน้ำ บริการตรวจเช็คยานพาหนะและการซ่อมบำรุงรถ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด การบริการทางการแพทย์ การนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ตลอดจนจัดเตรียมเตียงนอนสำหรับนอนพักกรณีง่วงนอนอีกด้วย เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย