ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สร้างขวัญ กำลังใจ มอบของขวัญให้แก่กำลังพล ที่เกิดในเดือนตุลาคม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0830 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบพระพุทธรูป หลวงปู่ทวดให้แก่กำลังพล ที่เกิดในเดือน ตุลาคม จำนวน 41 นาย ไว้บูชาเพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิต จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละตลอดมา