“กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมควบคุมเหตุเพลิงไหม้ ที่บริเวณทุ่งนา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด”
วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 1300 น.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดโดย ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอจังหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจังหาร,เทศบาลตำบลดงสิงห์,ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าระงับเหตุอัคคีภัยบริเวณทุ่งนาริมทางหลวงหมายเลข 214 เชื่อมระหว่างบ้านหนองเข็งกับบ้านเหล่างิ้ว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โดยชุดปฏิบัติการ,หน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนได้ช่วยกันฉีดนำ้ป้องกันต้นเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างปลอดภัย
พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน
หลีกเลี่ยงการเผาไร่นา ฟางข้าว แกลบ เผาขยะ หรือวัสดุเหลือใช้ เพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละอองร้ายในชุมชน