#เตรียมพร้อม”กิจกรรมท่องเที่ยวในหน่วยทหาร มณฑลทหารบกที่ 27”
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกิจการพิเศษของหน่วย ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ประกอบด้วย สถานีทดสอบกำลังใจ 10 สถานี สโมสรนายทหาร สนามยิงปืน สนามกอล์ฟ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม”ท่องเที่ยวในหน่วยทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม”หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศูนย์ฟ้าการุณ ศูนย์ ICT ร้านค้าชุมชนมณฑลทหารบกที่ 27 และ โครงการวิสาหกิจชุมชน อาทิเช่น โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า โครงการเลี้ยงวัว โครงการคาร์แคร์ โครงการนำ้ดื่มสวัสดิการ โครงการล้างแอร์และโครงการเบเกอรี่ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ร่วมวางแผนปรับปรุงและ ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป