“มทบ.27 ร่วมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ รร.บ้านขนวน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ มีข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนร่วมงานประมาณ 2,000 คน