ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรับ – มอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต จากคุณ รัตนา จอมบารมี ผู้แทน กิจการประกันเพื่อกำลังพล กองทัพภาคที่ 2 ให้กับครอบครัวและทายาท พลทหารโมกข์ ประชุมศรี ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ที่ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 โดยมี นางจงกล ประชุมศรี ซึ่งเป็นมารดา เป็นผู้รับมอบงิน จำนวน 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
ซึ่งก่อนหน้านี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบเงินสวัสดิการบางส่วน ได้แก่ เงินเดือนเดือน ธันวาคม 2563 , เบี้ยเลี้ยง,เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ,เงินฝากตามระเบียบกองทัพบก,เงินกองทุนสวัสดิการของพลทหารกองประจำการ ,เงิน พรบ.ประกันอุบัติเหตุบุคคลที่ 3 และเงินสินไหมทดแทนบัตร ATM กรุงไทย เป็นจำนวนเงิน 97,186 บาท ให้กับ นางจงกล ประชุมศรี เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งนางจงกลฯ และครอบครัว มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอบคุณกองทัพบกที่ให้การช่วยเหลือดูแลอย่างดี