กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ก่อสร้างที่พักสงฆ์ เทิดไท้องค์ราชัน
มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดชุดช่างดำเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์ให้กับ หลวงปู่ บุญมา จนฺทวํโส (จอมคำสิงห์) อายุ 96 ปี 51 พรรษา ซึ่งเป็นพระประพฤติดี ประพฤติชอบ และชราภาพมาก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลูกหลานจึงได้นิมนต์มาอาศัยที่บ้าน ห่างจากวัดประมาณ 200 เมตร เพื่อความสะดวกสบายในการดูแล
ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 27 ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบเกี่ยวกับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของหลวงปู่ จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ประชาชนในพื้น และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินก่อสร้างที่พักสงฆ์ ในพื้นที่บริเวณบ้านญาติ บ้านเหล่ากา ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดชุดช่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบัน ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50%