“ดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คณะนายทหาร ลงพื้นที่สำรวจบริเวณบ้านพักของกำลังพลที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อวางแผนแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บริเวณบ้านพักข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของกำลังพลและครอบครัว