“ทหารมีไว้ทำไม”
มทบ.27 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ต.ดินดำ อ.จังหาร จ. ร้อยเอ็ด
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
⁃ กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
⁃ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและฉีดยาพ่นทำลายเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อาคารเรียน
⁃ ช่างตัดผม Army barber ให้บริการตัดผมฟรี
⁃ กิจกรรมจิตอาสา”มีแล้วแบ่งปัน” โดย มทบ.27 นำรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้จิตอาสาพระราชทาน และผู้ที่มาร่วมกิจกรรม
นำมาซึ่ง ความรัก ความสามัคคี และความผูกพัน ระหว่างทหารกับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง (เมื่อ 10 มิถุนายน 2564)