เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 /จิตอาสา 904 หลักสูตร “หลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี โรงพยาบาลอำเภอธวัชบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชนบ้านหนองดู่ ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ให้แก่ นางวนิดา กุดเป่ง ป่วยเป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 61 บ้านหนองดู่ ม.4 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด และ นายเกรียงศักดิ์ รัตนโสม เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ บิดา-มารดา เสียชีวิตแล้ว อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 129 บ้านหนองดู่ ม.9 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด สร้างความอบอุ่นใจที่ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานทหารและส่วนราชการในพื้นที่ ห่วงใย เข้ามาเยี่ยมเยียน และไม่ทอดทิ้งกัน