กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ห่วงใย นำน้องคนสุดท้องเยี่ยมครอบครัวหลังจากภรรยาคลอดบุตร พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ และเงินกองทุนสวัสดิการทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 27 แทนความห่วงใย และคำขอบคุณที่ครอบครัวเสียสละให้น้องมารับใช้ชาติ #เราจะดูแลน้องคนสุดท้องและครอบครัวให้ดีที่สุด