มทบ.27ร่วมเปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2561
วันที่21มิถุนายน2561 เวลา 0900 น. พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 279 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน 1 คืน