“แทนความห่วงใย”
มณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมเยียนน้องพลทหารกองประจำการและครอบครัวของทหารกองประจำการที่เจ็บป่วยพักรักษาตัวใน โรงพยาบาล พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินสวัสดิการทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแทนความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา