มทบ.27 จัด กพ.จิตอาสาร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกนำ้ยุงลาย เพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่5และรัชกาลที่9
เช้าวันที่ 14 ต.ค.61 เวลา 0830 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบให้ พ.ท.ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ รอง หก.กกร.มทบ.27 เป็นผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผจว.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อม หน.ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และ จิตอาสาจาก (มทบ.27,นฝ.นศท.มทบ.27,ร.16 พัน.1) จำนวน 150 นาย รวมทั้งสิ้น กว่า 1,000 ชีวิตเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 23 ตุลาคม 2561 โดยในห้วงระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561ร่วมประกอบกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย”โดยวันนี้แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 3 จุด คือ (1.ชุมชนวัดบึง 2.ชุมชนท่านคร 3.ชุมชน บขส.) กิจกรรมประกอบด้วย – เก็บกวาดขยะ สิ่งปฏิกูล –ระบายน้ำขังตามร่องต่างๆ – สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย – ปิดผา และทำลายภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง – ขอความร่วมมือกับชุมชน และเจ้าของบ้านในการดูแลบ้านเรือนของตนเองไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
“โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นโครงที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีความตั้งพระทัยที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดา ด้วยความรัก ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยให้อยู่ดี มีสุข ตลอดเรื่อยมา จวบจนถึงรัชสมัย รัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน