พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 วันที่ 3
พันเอก มิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 ในส่วนภูมิภาค ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด