“กองทัพบก ใส่ใจความคิดเห็นของประชาชน”
มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ คณะชุดสำรวจ จาก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนกำลังพลของกองทัพบก เพื่อนำเสนอข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายของกองทัพบก ต่อไป